Νεα Περιφερειακή Οδός, Όπισθεν Λαχαναγοράς

Στόλος