Νεα Περιφερειακή Οδός, Όπισθεν Λαχαναγοράς

Container Info

DRY CARGO CONTAINERS
Dimensions
Type Container Weight Interior Measurement Door open
Gross
(kg)
Tare
(kg)
Net
(kg)
Length
(m)
Width
(m)
Heigh
t(m)
Capacity
(m3)
Width
(m)
Height
(m)
20 ft 24,000 2,370 21,630 5.898 2.352 2.394 33.20 2.343 2.280
40 ft 30,480 4,000 26,480 12.031 2.352 2.394 67.74 2.343 2.280
REFRIGERATED CONTAINERS
Dimensions
Type Container Weight Interior Measurement Door open
Gross
(kg)
Tare
(kg)
Net
(kg)
Length
(m)
Width
(m)
Heigh
t(m)
Capacity
(m3)
Width
(m)
Height
(m)
20 ft 24,000 3,050 20,950 5.449 2.290 2.244 26.70 2.276 2.261
40 ft 30,480 4,520 25,960 11.690 2.250 2.247 57.10 2.280 2.205
OPEN TOP CONTAINERS
Dimensions
Type Container Weight Interior Measurement Door open
Gross
(kg)
Tare
(kg)
Net
(kg)
Length
(m)
Width
(m)
Heigh
t(m)
Capacity
(m3)
Width
(m)
Height
(m)
20 ft 24,000 2,580 21,420 5.629 2.212 2.311 32.00 2.330 2.263
40 ft 30,480 4,290 26,190 11.763 2.212 2.311 65.40 2.330 2.263
FLAT RACK CONTAINERS
Dimensions
Type Container Weight Interior Measurement
Gross
(kg)
Tare
(kg)
Net
(kg)
Length
(m)
Width
(m)
Heigh
t(m)
Capacity
(m3)
20 ft 30,480 2,900 27,580 5.624 2.236 2.234 33.20
40 ft 34,000 5,870 28,130 11.786 2.236 1.968 51.90
GARMENT CONTAINERS
Dimensions
Type Container Weight Interior Measurement Door open
Gross
(kg)
Tare
(kg)
Net
(kg)
Length
(m)
Width
(m)
Heigh
t(m)
Capacity
(m3)
Width
(m)
Height
(m)
20 ft 24,000 2,240 21,760 5.898 2.352 2.394 33.20 2.343 2.280
40 ft 30,480 3,885 26,595 12.031 2.352 2.394 67.74 2.343 2.280
HIGH CUBE CONTAINERS
Dimensions
Type Container Weight Interior Measurement Door open
Gross
(kg)
Tare
(kg)
Net
(kg)
Length
(m)
Width
(m)
Heigh
t(m)
Capacity
(m3)
Width
(m)
Height
(m)
40 ft 30.480 3,980 26,500 12.031 2.352 2.698 76.30 2.340 2.585
45 ft 30,480 4,800 25,680 13.544 2.352 2.698 86.00 2.340 2.585